Меню

Закрити

Довіреність на представництво інтересів в суді адвокатом

Одним із найбільш ефективних способів захисту порушених прав та законних інтересів залишається судовий порядок. Однак, аби мати можливість брати участь в судовому процесі, часто доводиться користуватися послугами адвоката. Представництво юридичної особи в суді є правовідношеннями, в яких одна особа (представник) зобов’язується або вправі вчинити певні дії від імені іншої особи, чиї інтереси вона представляє. Зазначені відносини можуть виникати на підставі договору, закону або з інших підстав, передбачених законодавством.

Монополія адвокатури

У зв’язку з останніми змінами в законодавстві, адвокати та прокурори отримали монопольне право представляти інтереси в суді. Якщо розпочиналося все з кримінальних справ, то з 2020-го року це правило стосується і цивільних, господарських і адміністративних процесів. Виняток складають наступні категорії справ:

 • Трудові спори;
 • Захист соціальних прав;
 • Питання, що стосуються виборів та референдуму;
 • Малозначущі спори;
 • Представництво інтересів малолітніх, неповнолітніх, недієздатних осіб, або дієздатність яких є обмеженою.

Варто зазначити, що підтримка грамотного юриста є гарантією успішного вирішення вашої справи. Наша компанія з радістю забезпечить вас таким представником. Повноваження адвоката як представника підтверджуються наступними документами:

 • Договором про надання правової допомоги;
 • Довіреністю;
 • Ордером.

Крім того, наразі діє інститут самопредставництва, який має на увазі, що організація може брати участь у провадженні через власного керівника, члена виконавчого органу або іншу особу, уповноважену діяти від її імені.

Самопредставництво

довіреність на представництво юридичної особи

Нормативами зазначено, що особиста участь особи не виключає права скористатися послугами представника.

Відповідне правило поширюється також на випадки, коли учасниками по справі або одним з них виступає орган державної влади. Наприклад, представництво органів місцевого самоврядування в суді може здійснюватись міським головою або членом виконавчого комітету.

Варто звернути увагу, що є перелік осіб, які не можуть виступати в ролі представника. Так, серед них: особа, яка виступає у справі секретарем судового засідання, експертом, спеціалістом, перекладачем та свідком, або є помічником судді, що здійснює розгляд справи. До того ж особа не може виступати представником, коли вона у цій справі представляє або представляла раніше інтереси іншої особи, якщо вони не відповідають інтересам її довірителя.

Судді, слідчі, співробітники прокуратури та підрозділів, на яких покладена оперативно-розшукова діяльність, не можуть бути представниками під час судового процесу.  Винятками є обставини, коли вони діють від імені відповідних органів, що виступає стороною або третьою особою в провадженні, чи як законні представники сторони чи третьої особи.

Довіреність на представництво юридичної особи: особливості складання

Представництво інтересів юридичної особи припиняється при наступних обставинах:

 • завершення строку дії довіреності;
 • скасування документу особою, яка його видала;
 • відмови представника від вчинення дій, передбачених довіреністю;
 • припинення юрособи, яка видала або якій видано документ.

Довіреність від підприємства, установи чи організації видається її органом або особою,  уповноваженою на це її установчими документами, та в обов’язковому порядку скріплюється печаткою.

Документація такого роду, що видається юридичними особами, не вимагає нотаріального посвідчення, оскільки вони посвідчуються безпосередньо організацією шляхом підписування керівником організації та скріплюються печаткою.

А от якщо мова йде про довіреність фізособи, то такий документ має бути посвідченим нотаріусом.

Зазначений документ має містити наступні відомості:

 • місце і дату складання,
 • строк дії,
 • ПІБ або повну назву сторін,
 • місце проживання (місцезнаходження) сторін, а за необхідності — посаду, яку зазначені особи обіймають, обсяг їхніх повноважень.

Довіреність на представництво інтересів в суді адвокатом також містить інформацію про його статус та членство в адвокатському об’єднанні (якщо адвокат є членом адвокатського об’єднання).

Якщо в документі немає дати його складання, це робить його недійсним. Ще одним імперативним елементом є підпис довірителя, а для довіреності, яка видається від імені юридичної особи — печатка цієї фірми.

Переваги роботи з нами

Некваліфікована допомога часто призводить до значних матеріальних втрат, а в подальшому — до негативного рішення суду. Затягування судового процесу, неправомірні обмеження, ризики розголошення конфіденційної інформації – це все, чого допоможуть уникнути наші юристи.

Надаючи довіреність адвокату від нашої юридичної фірми, ви зможете відчути цілий ряд переваг співробітництва з нами:

 • великий досвід роботи та володіння ефективними методами ведення судового процесу;
 • сильна лінія захисту з урахуванням правильної стратегії;
 • індивідуальний підхід до кожного клієнта, адже кожен випадок — унікальний та потребує особливої уваги;
 • чітка та жорстка політики конфіденційності.

Ми – Ессеншал, націлені на результат, тому не зацікавленні в затягуванні строків розгляду справи. З нами представництво в господарському процесі, цивільному чи адміністративному буде дієвим та оперативним, без зайвих грошових та часових затрат, а також невиправданих ризиків.