Меню

Закрити

Розгляд справи про адміністративне правопорушення

Якщо далеко не кожна людина стикається з кримінальним правом, то у випадку з адміністративним – це не так. Що ж таке – адміністративне право? – це область, що регулює відношення у процесі реалізації функцій державними органами. Якщо говорити іншими словами, то майже, будь-яка взаємодія з держорганами підпадає під регулювання адміністративного права.

Дана сфера вважається доволі специфічною саме через те, що різні категорії справ розглядаються різними судами.

Справи про адміністративні правопорушення охоплюють велику кількість різних за складністю категорій справ, визначальною ознакою яких є наявність публічно — правового спору.

Публічно правовий спір — це спір, який:

 • виникає з публічно-правових відносин;
 • сторонами  є суб’єкти публічно-правових відносин;
 • виникнення спору, повʼязане з реалізацією публічного інтересу;
 • предметом спору є рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів публічно-правових відносин, які порушують або можуть порушити права, свободи або інтереси інших суб’єктів.

Публічно – правовий спір від приватно-правового вирізнається, наявністю публічного або майнового, немайнового чи особистого інтересу. Спір має приватно-правовий характер, якщо він обумовлений порушенням або загрозою порушення приватного права чи інтересу конкретного суб’єкта, що підлягає захисту у спосіб, передбачений законодавством для сфери приватно-правових відносин, навіть якщо позивач намагається захистити своє порушене право позовУ про скасування позову про скасування адміністративного правопорушення   та управлінських дій суб’єктів владних повноважень.

Адміністративні справи розглядаються місцевими, місцевими загальними та адміністративними судами. До юрисдикції місцевих судів,  належать справи,

 1. Про рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності;
 2. Пов’язані з виборчим процесом чи процесом референдуму;
 3. Пов’язані з перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території України;
 4. Справи щодо рішень, дії чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання ними рішень судів у справах, визначених КАС України;
 5. Адміністративні справи щодо оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення Національної комісії з реабілітації у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”.

Розгляд справи про адміністративне правопорушення , що підпадає під всі інші категорії пыдпадають пыд юрисдикцію місцевих загальних  судів.

Адміністративні справи залежно від складності поділяються на:

розгляд справи про адміністративне правопорушення
 • незначної складності –  справи в яких, характер правовідносин, предмет доказування, склад учасників не вимагають проведення підготовчого та/або судового засідання. Такі справи можуть бути розглянуті в порядку спрощеного провадження, що призводить до скорочення часу судової тяганини, адже суд зобовʼязаний розглянути справу в порядку спрощеного провадження протягом 60 днів з моменту відкриття провадження. Питання віднесення справи до малозначної та відкриття спрощене провадження вирішується судом залежно від необхідності тривалого вивчення справи, слухання пояснень сторін тощо.
 • типові  справи –  адміністративні справи, відповідачем у яких є один і той самий суб’єкт владних повноважень (його відокремлені структурні підрозділи), спір у яких виник з аналогічних підстав, у відносинах, що регулюються одними нормами права, та у яких позивачами заявлено аналогічні вимоги. У разі якщо Верховний Суд розгляне одну типову справу як суд першої інстанції, ним буде постановлене зразкове рішення, що на практиці означатиме застосування судами прецедентного права в будь-яких інших аналогічних спорах.
 • зразкові – типові адміністративні справи, прийняті до провадження Верховним Судом як судом першої інстанції для постановлення зразкового рішення. На сьогодні перелік відкритих проваджень та прийняті зразкові рішення по справі публікуються на сайті Верховного суду України та знаходяться у вільному доступі.

Порядок розгляду адміністративної справи: процес

Адміністративні справи розглядаються  за позовною заявою, поданою відповідно до Кодексу адміністративного судочинства. Вимоги до оформлення позовної заяви зазначені в КАС України. Позовна заява подається безпосередньо до суду або відправляється поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення. До позовної заяви потрібно додати її копії та копії доданих до неї доказів у кількості  відповідно до кількості учасників справи. Обовʼязково додаються докази сплати судового збору або документи які передбачають підставу для звільнення від його сплати, та розрахунок суми судових витрат і повідомлення про неподання аналогічного позову з тим самим предметом до тих самих сторін.

Кодексом закріплено, що кожна особа, має право звернутись до суду для захисту своїх прав, та  розпоряджається своїми вимогами на власний розсуд, крім випадків, встановлених Кодексом. Особа може представляти себе самостійно або залучати представника. Представництво в суді  здійснюється виключно адвокатом, крім випадків, встановлених законом. Разом із тим у справах незначної складності та в інших випадках, визначених цим Кодексом, представником може бути фізична особа, яка відповідно  Кодексу адміністративного судочинства має адміністративну процесуальну дієздатність.

Наша юридична компанія здійснює представництво інтересів особи в адміністративних справах протягом багатьох років. Перевагою звернення до юридичної компанії є зекономлений час та кошти.  Наші адвокати надають кваліфіковану допомогу протягом багатьох років та мають напрацювати базу процесуальних документів, і власну позитивну практику у сфері вирішення адміністративних спорів.

Тож, якщо Ваші права порушені незаконними діями органів Державної податкової служби, Державної екологічної інспекції України, Державної служби надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ, органами Пенсійного Фонду, та іншими державними органами. Також наша компанія надає юридичну допомогу при у вирішенні наступних спорів:

 • земельний спір  з органами місцевого самоврядування як суб’єктами владних повноважень чи господарюючим суб“єктами;
 • з організації та проведення суб’єктами владних повноважень публічних закупівель
 • спори з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
 • спори з приводу оскарження  протоколу про адміністративне правопорушення рішень дій або бездіяльності державної виконавчої служби.