Меню

Закрити

Складання процесуальних документів

Процесуальні документи – це те, без чого не обходиться майже жодна справа. Куди б ви не пішли, всюди потрібно подавати якісь заяви, скарги, клопотання тощо. Від правильності їх складання залежить результат розгляду вашого питання. Тому рекомендуємо звертатися з цією метою до професіоналів. Юристи нашої компанії визначать, які саме документи вам потрібні, та оперативно й грамотно складуть їх без зайвого клопоту.

Що таке процесуальні документи та які вони бувають

Під процесуальними документами розуміють матеріальний об’єкт, в якому фіксується інформація, необхідна для передачі з метою загального користування та збереження. Складання процесуальних документів також відбувається для фіксації дій та рішень органів і посадових осіб.

Оскільки будь-які процесуальні дії передбачають оформлення відповідної документації, вона перебуває в нерозривній єдності з процесуальною дією або рішенням та є відображенням їхнього змісту та форми, способом засвідчення ходу та результатів. Вся процесуальна документація поділяється на декілька видів:

 • протоколи,
 • різного роду рішення (постанови, подання, обвинувальні висновки, ухвали, вироки),
 • інші акти.
складання процесуальних документів

Кожен офіційний папірець, незважаючи на назву та зміст, повинен бути максимально доречним і логічним. Акт має бути доцільним і зрозумілим адресатові, не містити суперечностей. Важливо при мінімальній кількості слів сказати якомога більшу кількість інформації.

Окрему категорію складають кримінально-процесуальні документи, оскільки саме в кримінальному процесі відбувається велика кількість дій, які необхідно певним чином фіксувати. Так, при розгляді кримінальних справ оформлюють різноманітну документацію: протоколи, постанови, повідомлення, обвинувальні акти, подання, клопотання, повістки, заяви, окремі доручення, декларації, ордери, скарги, угоди, висновки, ухвали, вироки тощо.

Структура документів

Усі процесуальні документи мають типову структуру. Так, вони складаються з:

 • вступної,
 • описової,
 • заключної частини.

Розглянемо структуру документу на прикладі протоколу. Він закріплює та засвідчує хід і результати слідчих та інших процесуальних дій. У вступній частині вказуються наступні дані:

 • місце і дата його складання;
 • час початку і завершення окремої дії, посади і ПІБ осіб, що її проводять;
 • ПІБ осіб, які брали участь у здійсненні слідчої дії, їхні адреси;
 • роз’яснення прав і обов’язків,  відомості щодо усвідомлення особами, які беруть участь у процесуальній дії, факту застосування технічних засобів фіксації, завчасне їх інформування.
 • властивості технічних засобів фіксації та носіїв інформації, з якими працюють під час проведення процесуальної дії, умови та процедура їх експлуатації.

В описовій частині документи процесуального характеру містять таку інформацію:

 • зміст та послідовність здійснення процесуальної операції;
 • всі істотні для справи факти, виявлені під час виконання цієї дії, в тій послідовності і в тому вигляді, в яких вони були виявлені та сприйнятті, в тому числі знайдені та/або надані речі, предмети, офіційні папери.

У заключній частині прописують:

 • вилучені речі і документи та засоби їх ідентифікації;
 • факт і спосіб ознайомлення учасників зі змістом протоколу;
 • зауваження і доповнення до письмового протоколу з боку учасників процесуальної дії.

Цивільно-процесуальні документи: правила оформлення

Вся документація має відповідати загальним вимогам, які є актуальними для будь-якого документу. Розглянемо їх більш детально.

 1. Законність. Кожен акт повинен бути складений особою, яка має на те відповідні повноваження. Документ має відповідати всім вимогам закону, якщо такі для нього встановлені, як за формою, так і за змістом.
 2. Об’єктивність. В документації мають бути відображені факти, які відповідають обставинам справи.
 3. Логічність. Всі твердження та висновки необхідно обґрунтовувати, вони мають бути вмотивовані та доведені.

Процесуальні документи адвоката, прокурора чи будь-якої іншої особи повинні бути також доцільними і максимально зрозумілими. Вони не повинні допускати виникнення суперечностей, двоякості тлумачення.

процесуальні документи

Крім того, при написанні тексту варто дотримуватись логічної послідовності, викладати матеріал один за одним. Слідкувати, аби не було граматичних помилок.

Аби не допускати помилок, рекомендуємо дотримуватись наступних правил:

 • Всі тези формулювати чітко і стисло.
 • В якості аргументів використовувати виключно достовірну і перевірену інформацію, яку можна довести.
 • Аргументи не мають суперечити один одному.
 • Процесуальні документи у цивільних справах, як і в усіх інших, мають містити достатню кількість тез, аби в сукупності вони підтверджували викладену думку.

Правова допомога від компанії Ессеншал

Оскільки від правильності складання документів багато в чому залежить успішний результат вирішеної справи, рекомендуємо звертатися за допомогою до юристів, які мають відповідний досвід та практикують оформлення різної документації. Наші адвокати швидко та грамотно складуть різні види процесуальних документів:

 • позовні заяви;
 • заяви про забезпечення позову;
 • заперечення на позов;
 • адвокатські запити;
 • клопотання;
 • письмові пояснення по справі;
 • скарги, роз’яснення та інше.

Кваліфіковані юристи нададуть консультацію з вашого питання, визначать, які саме матеріали необхідно скласти для його вирішення, та допоможуть їх правильно оформити. Ми націлені на результат, тому не зацікавленні в затягуванні розгляду справи. Економимо час і гроші один одного разом!

Звертайте увагу, що якщо ви хочете звернутися з заявою чи іншим актом до певного державного органу, а зразки процесуальних документів у нього не представлено, це зовсім не означає, що законодавством не встановлено ніяких вимог до їх оформлення. Проте наші адвокати добре знайомі з усіма процесуальними нормами, тому без зайвого клопоту забезпечать вас усіма необхідними матеріалами!