Меню

Закрити

Укладання господарських договорів

Господарський договір, зразок якого сьогодні без особливих складнощів можна побачити в інтернеті, — це універсальна правова форма організації та врегулювання економічних відносин. Жодна господарська діяльність не обходиться без оформлення зазначеної документації. Від правильності й грамотності її складання залежить успішність операцій, а також досягнення бажаного результату. Помилки можуть призвести до серйозних матеріальних втрат і навіть проблем з контрагентами. Тому рекомендуємо для супроводу господарської діяльності звертатися до юристів.

Поняття та види господарських договорів

Господарський договір — це основа правовідносин між юридичними та фізичними особами-підприємцями, що встановлює права та обов’язки сторін, а також юридичну відповідальність за порушення умов договору.

порядок укладання господарських договорів

Шляхом його укладання сторони виражають загальну волю, надаючи їй обов’язкового характеру. При цьому учасниками угоди або одним із них виступають комерційні організації в їхніх різних організаційно-правових формах, а також індивідуальні підприємці.

Один і той самий договір може бути як комерційним (коли його сторонами є суб’єкти підприємництва), так і цивільно-правовим (коли одна із сторін або сторони не є суб’єктами господарювання).

Коли мова заходить про види господарських договорів, їх умовно можна розділити на 3 великі групи в залежності від того, на що вони спрямовані:

 • на передачу майна;
 • на виконання робіт;
 • на надання послуг.

Так, до першої групи належать договори: купівлі-продажу, оренди, міни тощо. До другої — підряду, виконання робіт, а до третьої — збереження, комісії, перевезення, надання послуг тощо.

Крім того, класифікувати господарські договори можна за тими ж ознаками, що й цивільні угоди. Тому виділяють строкові та безстрокові договори, двосторонні та багатосторонні, реальні та консенсуальні.

Форма господарського договору

Положеннями цивільного законодавства передбачено дві форми договору: усну та письмову. Перша застосовується, коли договір повністю виконується в момент його укладання. Зазвичай це стосується роздрібної торгівлі дрібними товарами.

Письмова форма є обов’язковою для наступних випадків:

 • угода укладається між юридичними або між фізичною і юридичною особами;
 • договір укладається між фізособами на суму понад 20 НМДГ (наразі це 340 грн).

Різновидом письмового договору є електронний документ, який має таку ж саму юридичну силу, як і його паперовий аналог.

Крім того, деякі договори не просто мають бути оформленими у письмовому вигляді, але й нотаріально посвідченими чи навіть пройти державну реєстрацію.

Загальний порядок укладання господарських договорів передбачає, що документ має бути посвідченим нотаріусом, якщо:

 • відповідна вимога прямо передбачена законом;
 • на цьому наполягає сторона договору (за бажанням, засвідчити можна будь-яку угоду).

Державній реєстрації підлягають договори, предметом яких виступає нерухоме майно та транспортні засоби. Зауважимо, що недотримання вимог щодо нотаріального посвідчення або державної реєстрації тягнуть за собою визнання договору недійсним.

Порядок укладання, зміни та припинення господарських договорів

Основним принципом укладання будь-якої угоди є свобода договору. Тобто, підприємці вільні при укладанні угод, вони можуть самостійно вирішувати з ким, коли, щодо якого предмету та в якому обсязі вступати в договірні відносини. Не можна нікого змушувати до підписання угоди за виключенням випадків, коли її укладання прямо передбачено законом.

Виділяють конкурентні та неконкурентні шляхи укладання договорів. У першому випадку мова йде про торги, конкурси, процедури запиту цінових пропозицій. Тоді співробітництво налагоджують з тим контрагентом, пропозиція якого буде найбільш вигідною.

У другому випадку виділяють загальний і спеціальний порядок укладання господарських договорів. При загальному порядку передбачається проведення декількох стадій:

 • розробка проекту та надсилання його іншій стороні;
 • розгляд проекту контрагентом, складання протоколу розбіжностей;
 • розгляд розбіжностей, їх узгодження;
 • підписання документу або його узгодження в судовому порядку.
поняття та види господарських договорів

Спеціальний порядок передбачає укладання угоди шляхом проведення прямих переговорів із конкретним виконавцем.

Порядок укладання господарських договорів передбачає також особливості їх зміни та розірвання. Зазвичай, такі процедури здійснюються за згодою сторін.

Сторона, що хоче внести певні зміни або повністю розірвати угоду, повинна надіслати своєму контрагентові відповідні пропозиції, які останній має розглянути протягом 20-ти календарних днів. У разі неодержання такої відповіді або недосягнення згоди доведеться вирішувати питання в судовому порядку.

Професійні послуги з розробки договорів

Договір має бути не тільки складений грамотно та відповідно до вимог законодавства, але й максимально відповідати інтересам клієнта. Наші спеціалісти надають наступний спектр послуг:

 • створення оптимального проекту документу;
 •  узгодження всіх істотних умов з контрагентами;
 • складання протоколу розбіжностей;
 • супровід процедури підписання угоди;
 •  контроль за виконанням договору.

Ви отримаєте господарський договір, приклад якого ми обов’язково попередньо покажемо вам та узгодимо всі його положення. У випадку необхідності ми також готові оскаржити вже укладені договори, провести правовий аналіз, щодо визнання їхньої недійсності, а також надати посильну допомогу при позасудовому та судовому врегулюванні спірних ситуацій.

Ми гарантуємо:

 • укладання угод з урахуванням ваших інтересів;
 • відсутність порушень вимог чинного законодавства;
 • правильність та грамотність складання того чи іншого договору;
 • доступну вартість юридичних послуг.

Пам’ятайте: укладання господарських договорів з компанією Ессеншал — це запорука стабільних ділових відносин з контрагентами та успішної господарської діяльності без зайвих ризиків!