Меню

Закрити

Сімейний адвокат

Загальною декларацією прав людини передбачено, що сімʼя  є природним і основним осередком суспільства, і має право на захист з боку суспільства і держави. 

Конституцією України передбачено, що сімʼя, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою.

Основним нормативно – правовим актом, який регулює порядок укладення та розірвання шлюбу, особисті немайнові та майнові  права подружжя, права та обовʼязки дітей, в т.ч. усиновлених, є Сімейний кодекс України. Відповідно до статті 3 якого, первинним та основним осередком суспільства є сімʼя, яка створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства. 

Створення сімʼї, або її розірвання завжди супроводжується великою кількості емоцій, які не завжди позитивно впливають на прийняття рішень, що стосуються матеріального боку особистого або сімейного життя. Семе тому, радимо Вам завжди бути розсудливими та при здійсненні будь-яких дій звертатись до кваліфікованих юристів, які вчасно нададуть допомогу та підкажуть порядок дій у кожній ситуації.

Сімейні справи

До сімейних справ відносять справи, повʼязані з:

  • укладенням шлюбу в тому числі визнанням шлюбу недійсним в разі порушення умов його укладення, а також у випадку реєстрації шлюбу без наміру створити сім’ю; 
  • розірванням шлюбу, стягненням аліментів;
  • поділом майна подружжя;
  • встановленням або оспорюванням батківства;
  • усиновленням, встановленням опіки та піклування;
  • позбавленням батьківських прав;
  • утриманням батьків;
  • про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану;
  • про встановлення фактів, що мають юридичне значення: родинних відносин громадян, перебування громадянина на утриманні, реєстрації усиновлення, шлюбу, розірвання шлюбу, народження і смерті.

Позасудове регулювання сімейних справи

Кожна  справа, повʼязана  із конфліктом у сімʼї є особливою, адже першочерговим завданням  як держави так і кожного її громадянина є  збереження сімʼї, захист її цінностей. 

Для цього законодавцем створено цілий інститут позасудового врегулювання сімейних спорів, який одержав назву медіація. По суті, це процес проведення переговорів, з метою розвʼязання спору. Проведення таких переговорів можливе за участю сертифікованого медіатора або кваліфікованого адвоката по сімейним справам, який допоможе в укладенні мирової угоди  до початку судової тяганини або, за згодою Клієнта, може ініціювати врегулювання спору за участю судді під час судового розгляду справи. Зазначені мирові угоди можуть бути укладені стосовно  поділу майна подружжя, або  визначення місця проживання дитини, утримання дітей тим із батьків, хто проживає окремо  та його участі у вихованні.

Якщо ж проведення таких переговорів не можливе, і сторони наполягають на судовому розгляді, стаття 10 Сімейного кодексу України надає членам сімʼї таке право, зазначаючи,  що кожен учасник сімейних відносин має право на судовий захист. До учасників сімейних відносин Кодекс відносить подружжя, батьків, дітей, усиновлювачів, усиновлених, бабусю, дідуся, прабабусю, прадіда, онуків, правнуків, рідних братів, рідних сестер,  мачуху, вітчима, падчерку, пасинка, осіб, які спільно проживають і перебувають у фактичних шлюбних відносинах.

Основною умовою для звернення до суду є наявність у вищезазначених осіб цивільної процесуальної правоздатності (з 14 років)  та дієздатності. В інтересах недієздатних або обмежено дієздатних осіб діють їх представники. Також, у випадках передбачених СК України, звернутись до суду має право прокурор та органи опіки та піклування.

Розгляд справ про сімейні спори 

Розгляд спорів, що повʼязані із захистом сімейних прав, здійснюють суди  у порядку позовного чи окремого провадження, і регулюється нормами Цивільно-процесуального Кодексу України. Необхідною умовою  для відкриття провадження по справі є дотримання вимог щодо порядку оформлення позовної заяви або заяви заінтересованої сторони, з обовʼязковим долученням всіх необхідних доказів та сплатою  судового збору, або обгрунтуванням підстави для звільнення від сплати судового збору. 

В порядку окремого (непозовного) провадження за умов, передбачених законом, можуть бути розглянуті сімейні справи про усиновлення, справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення,  перелік яких передбачено статтею 315 ЦПК України.

Розʼяснення окремих питань, які виникають при розгляді сімейних спорів, особливостей розгляду окремих категорій справ судами міститься у Постановах Пленуму Верховного суду України. Проте, правові висновки Верховного суду у сімейних спорах змінюються  з кожним новим складом суду, що поряд з великою кількістю законів та інших нормативно правових актів, які регулюють сімейні правовідносини, створює перешкоди у реалізації особі свого права на захист. 

Наша компанія, та юрист по сімейним справам, маючи практичний досвід та велику кількість позитивних рішень консультуючи та супроводжуючи кожен вид сімейних справ, завжди готові надати вам всю необхідну інформацію та виїхати для надання правової допомоги.