Меню

Закрити

Укладання трудового договору, колективних договорів, контрактів, посадових інструкцій, наказів

Діяльність будь-якої юридичної особи передбачає складання великої кількості внутрішньої документації підприємства, такої як: посадові інструкції, трудові та колективні договори, різного роду накази тощо. Кожен з таких документів має свої особливості та вимоги щодо його розробки, а також відіграє важливу роль в організації внутрішньої роботи компанії. Їх розробкою зазвичай займаються юристи, оскільки для цього потрібно мати певні знання, зокрема в галузі трудового права. Проте на невеликих організаціях подібні обов’язки можуть бути покладені й на інших співробітників, яким справитися з поставленою задачею не так легко. Розглянемо основні нюанси, пов’язані зі складанням такої документації та її роллю в життєдіяльності організації.

Посадова інструкція: вимоги до оформлення документу

документація підприємства

На підприємстві може працювати велика кількість людей, кожен з яких займає відповідну посаду. При цьому на кожну таку посаду повинна бути розроблена посадова інструкція, яка чітко регламентує вимоги, що ставляться до певної категорії співробітників. Саме в ній визначаються всі права й обов’язки робітника. Тому при оформленні нового працівника в першу чергу його ознайомлюють з цим документом.

При його розробці використовують штатний розпис, класифікатор професій, відповідні кваліфікаційні характеристики кожної з них. Після складання зазначених документів видається наказ про затвердження посадових інструкцій.

Стандартна структура посадової інструкції включає в себе наступні розділи:

  • Загальні положення (визначає основні дані про посаду, функції, які працівник, що її займає, має виконувати, законодавчі акти, якими слід керуватися в роботі, порядок прийняття та звільнення з роботи, умови оплати праці тощо);
  • Завдання та обов’язки (перелік завдань, видів робіт);
  • Права (повноваження працівника);
  • Відповідальність (критерії, за якими оцінюється виконана робота, персональна відповідальність працівника за її невиконання або неналежне виконання);
  • Взаємовідносини за посадою (зазначається коло осіб, з якими у працівника виникають взаємовідносини).

Колективний договір як гарантія забезпечення трудових прав працівників

Колдоговір являє собою документ, що укладається між роботодавцем і працівниками задля забезпечення останніх трудовими та соціально-економічними гарантіями. Він передбачає додаткові права робітників.

Від імені працівників зазвичай виступає профспілкова організація, але якщо такої на підприємстві немає — колектив обирає уповноваженого представника, який від їх імені зможе підписати такий документ.

Його основна мета — врегулювати виробничі, трудові та соціально-економічні відносини на підприємстві, а також узгодити інтереси власника та уповноваженого ним органів і працівників.

Порядок укладення колективного договору передбачає, що для його прийняття скликаються збори трудового колективу. Вони розглядають підготовлений проект документу і якщо сторони дійшли згоди за всіма пунктами — схвалюють його. Це засвідчується відповідним протоколом.

Після цього сторони протягом 5-ти днів повинні підписати договір, якщо зборами не були встановлені інші строки. Підписаний документ підлягає повідомній реєстрації у виконавчих органах державної влади або місцевого самоврядування.

Якщо сторони не зазначають, що в документі є відомості, які не підлягають оприлюдненню, він опубліковується на офіційному сайті реєструючого органу та знаходиться у відкритому доступі, тож ознайомитися з ним можуть усі бажаючі.

Колективний договір укладається на певний строк, визначений сторонами і продовжує діяти до прийняття ними нового. Протягом цього часу сторони можуть вносити в нього зміни, які також необхідно приймати на загальних зборах трудового колективу та подавати на повідомну реєстрацію.

Крім того, сторони, що підписали зазначений документ, у строки, визначені колдоговором, щорічно звітують про хід його виконання. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників підприємства. Тому у випадку порушення їх прав, вони мають право звертатися за їх захистом до суду, посилаючись на положення колдоговору.

Трудова угода чи трудовий договір?

Трудова угода за своєю суттю є цивільним правочином, що регулюється нормами цивільного законодавства. Це може бути:

порядок укладення трудового договору
  • договір підряду (виконання робіт);
  • договір надання послуг.

Таким чином особа, що працює на таких умовах, не є штатним співробітником організації. Законодавство про працю на неї не поширюється, такі як оплачувана відпустка чи виплати у разі хвороби.

Крім того, зазначений документ майже завжди є строковим. Особливо, коли мова йде про виконання певних робіт, адже такі договори не можуть бути безстроковими.

У свою чергу порядок укладення трудового договору регламентований нормами трудового законодавства. В даному випадку працівника приймають до штату організації, сплачують за нього податки та страхові внески, а робітник має право на відпочинок, лікарняний тощо.

Як правило, трудові договори безстрокові, хоча можуть укладатися й на визначений строк. Особливою формою таких договорів законодавство вирізняє контракт, в якому всі істотні умови встановлюються за угодою сторін.

Якщо вам необхідна консультація чи допомога у складанні будь-якого із зазначених вище документів — звертайтеся до компанії «Ессеншал»! З нами внутрішня документація підприємства буде завжди в повному порядку!