Меню

Закрити

Представництво в цивільному процесі

Будь-яка особа, не зважаючи на її стать чи віросповідання є учасником цивільних відносин, що оточують на протязі всього життя. Учасником такого виду відносин також є і юридична особа. 

Цивільні відносини – це приватні відносини, а це означає, що суб’єкти юридично рівні і ніхто з них не має повноважень щодо іншого, та не має ніякого права керувати ним. 

Цивільні спори – це будь-які спори, що виникають між фізичними особами, незалежно від їх громадянства. Всі справи, що розглядаються в рамках даної категорії, мають приватний характер. 

Цивільні правовідносини – це майнові та особисті немайнові відносини, субʼєктами яких виступають юридичні особи, фізичні особи, держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші.

Майнові відносини — це відносини між певними суб’єктами з приводу майна. Наприклад, відносини з приводу укладення договору купівлі продажу між фізичними особами нерухомості.

Особисті немайнові відносини — це відносини, що виникають з приводу немайнових благ (обʼєктів особистих прав). До таких благ можна віднести: життя і здоров’я, честь, гідність, ділову репутацію, розвиток особистості, свободу та особисту недоторканність.

Цивільні спори: визначення, виникнення

Спори, що виникають із цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, включаючи вимоги щодо реєстрації майнових прав, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства, розглядаються в порядку цивільного судочинства місцевими загальними судами за участю адвоката у цивільному судочинстві та за правилами, передбаченими Цивільно — Процесуальним кодексом України.

Також Законами України передбачено право звернення до арбітражу, що є ефективним методом для вирішення цивільних спорів, які виникають у сфері міжнародної торгівлі. В Україні арбітраж здійснюється Міжнародним комерційним арбітражним судом та Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України, діяльність яких регламентована Законом України «Про міжнародний комерційний арбітраж». Підставами для звернення до арбітражу є наявність спору :

 • повʼязаного з договірними та іншими цивільно-правовими відносинами, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв’язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін знаходиться за кордоном;
 • підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об’єднань та організацій, створених на території України, між собою, або спори між їх учасниками, а так само, їх спори з іншими суб’єктами права України.

Законами України передбачено досудовий порядок розгляду цивільних справ, що включає проведення переговорів за участю адвоката в цивільному процесі, під час яких розглядаються різні варіанти вирішення конфлікту, які прийнятні для обох сторін. Завершується такий порядок підписанням угоди, у випадку невиконання якої сторони можуть звернутись до суду.

Судовий порядок розгляду цивільних спорів здійснюється за правилами, передбаченими Цивільно-процесуальним Кодексом, у порядку:

 • наказного провадження;
 • позовного провадження (загального або спрощеного);
 • окремого провадження.

В порядку наказного провадження розглядаються справи за заявами про стягнення грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір або про його наявність заявнику невідома. Такі заяви розглядаються без виклику сторін, а за результатами розгляду заяви видається судовий наказ, який одночасно є виконавчим документом.

В порядку окремого провадження розглядаються справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов для здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав. Справа в порядку окремого провадження розглядається протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дати відкриття провадження по справі. Рішення, прийняті за результатами розгляду заяви, не підлягають примусовому виконанню, а є підставою для оформлення майнових або особистих немайнових прав громадян.

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду:

 • малозначних справ
 • справ, що виникають з трудових відносин;
 • справ про надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України тому з батьків, хто проживає окремо від дитини, у якого відсутня заборгованість зі сплати аліментів та якому відмовлено другим із батьків у наданні нотаріально посвідченої згоди на такий виїзд;
 • справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Всі інші справи, які через складність, або інші обставини, недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні розглядаються в порядку загального позовного провадження, який передбачає проходження всіх передбачених кодексом стадій судового процесу:

 • подання до відповідного суду позову;
 • вирішення питання про відкриття провадження у справі; 
 • підготовче провадження; 
 • розгляд справи по суті, судові дебати; 
 • ухвалення судом рішення по суті справи.

Представництво в суді: цивільний процес включає в себе

 • захист власних справ;
 • вирішення будь-яких проблем у випадку порушення договірних відносин;
 • питання щодо володіння чи використання, а також розпорядження майном;
 • регулюванн сімейних спорів та правовідносин;
 • допомога у вирішенні при стягненні компенсації за шкоду.

Наша компанія пропонує представництво в цивільному процесі, адже наш адвокат по цивільним справам має практичний досвід та велику кількість позитивних рішень на користь клієнта у супроводі цивільних справ. Ми завжди готові допомогти Вам розвʼязати конфлікт у досудовому порядку, взяти участь у переговорах та скласти угоду за їх результатами, або взяти на себе підготовку справи та супровід в судовому процесі. Та, незважаючи на це, ми наполегливо рекомендуємо звернутися до кваліфікованих юристів на етапі підготовки до вчинення будь-яких дій з приводу Вашого майна або немайнових благ.

Щоб допомогти клієнтам компанії, наш адвокат у цивільному судочинстві використовує тільки законні способи.