Меню

Закрити

Представництво юридичної особи

Представництво юридичної особи з часів введення адвокатської монополії має ряд своїх особливостей, а тому викликає багато питань. За своїм характером воно представляє собою вид правовідносин, в яких одна сторона має право або обов’язок вчинити певні дії від імені іншої сторони. Розглянемо детальніше, про які дії йде мова та хто має право їх вчиняти.

Способи представництва інтересів юрособи у суді

Процесуальне законодавство передбачає два способи представництва юрособи:

представництво юридичної особи
 • самопредставництво;
 • участь через представника.

Говорячи про перший варіант, виділяють декілька осіб, що мають право діяти від імені організації. Так, представництво юридичної особи в суді можуть здійснювати керівник підприємства, член виконавчого органу та інші особи, що мають відповідні повноваження відповідно до трудового договору чи іншої документації відповідного характеру.

Крім того, нормативами передбачено, що коли мова йде про органи державної влади та місцевого самоврядування, від їх імені виступають керівники або інші уповноважені особи згідно зі статутом, положенням, трудовим договором чи законом.

Другий варіант передбачає залучення до справи адвоката, який діє на підставі довіреності чи ордеру, які видаються з метою виконання договору про надання правової допомоги.

Довіреність на представництво юридичної особи

Варто зазначити, що такого документу у випадку самопредставництва недостатньо, аби підтвердити відповідні повноваження представника. Судова практика свідчить про те, що, окрім довіреності, працівник має подати наступні документи:

 • які підтверджують, що особа обіймає певну посаду (трудовий договір, наказ);
 • які дають змогу встановити обсяг повноважень зазначеної особи (статут, положення, контракт тощо).

Відсутність перелічених вище документів є підставою для відмови у допуску особи до участі у справі. На це слід звертати особливу увагу, оскільки зазначену помилку робить досить багато юридичних осіб.

Довіреність на представництво інтересів юридичної особи являє собою документ, що обов’язково укладається в письмовій формі та надає право одній особі представляти інтереси іншої. Зауважимо, що довіреність, що оформляється в порядку передоручення, додатково підлягає нотаріальному посвідченню. За власною ініціативою сторони також можуть засвідчити у нотаріуса довіреність, навіть якщо законом такої необхідності не передбачено.

У тексті документу мають зазначатися наступні дані:

 • місце і дата складання;
 • повне найменування та місцезнаходження юрособи, чиї інтереси представляють;
 • ПІБ і адреса представника (а за необхідності його посада);
 • обсяг повноважень, якими наділяється представник.

Довіреність від юридичної особи на представництво інтересів в суді адвокатом також має містити інформацію щодо його статусу та членстві в адвокатському об’єднанні. Крім того, в зазначеному документі зазвичай встановлюють строк його дії. Водночас, особа, від імені якої видана довіреність, у будь-який час має право її скасувати.

представництво юридичної особи в суді

Звертайте увагу на всі встановлені законодавством вимоги до оформлення такого роду документів, необхідності їх нотаріального посвідчення, а також інших матеріалів, які мають бути подані до суду задля допуску до участі у справі.

Представництво інтересів юридичних осіб компанією «Ессеншал»

Отримати консультацію з будь-якого правового питання та забезпечити захист власних інтересів у суді кваліфікованим адвокатом ви можете, звернувшись до юридичної компанії «Ессеншал». Підписавши відповідний договір та отримавши довіреність на представництво інтересів юридичної особи в суді, ми гарантуємо повний юридичний супровід вашої справи.

Наші фахівці надають широкий спектр послуг:

 • допомога при створенні підприємства;
 • оформлення договорів і контрактів різних видів;
 • роз’яснення всіх нюансів, пов’язаних з проведенням перевірок;
 • розв’язання спорів в досудовому та судовому порядку;
 • представництво інтересів юросіб у суді;
 • супровід справи на стадії виконавчого провадження.

У нас великий досвід роботи у різних галузях права, тому ми точно знаємо, як правильно оформлювати ту чи іншу документацію. Зокрема, ми проконсультуємо та грамотно складемо доручення на представництво інтересів юридичної особи.