Меню

Закрити

Укладання цивільно-правового договору

Цивільно-правовий договір — це домовленість, яка виникає між двома або більше сторонами, що націлена на встановлення, зміну та припинення цивільних прав та обов’язків. Саме він є основою для дії тих чи інших зобов’язань. Для того, щоб грамотно оформити відповідний правочин, рекомендуємо звертатися за допомогою до юристів.

Ознаки договору

Для кожного договору характерні наступні ознаки:

 • збіг волевиявлення сторін, досягнення компромісу між ними;
 • існування домовленості між усіма учасниками (внаслідок волевиявлення однієї особи не може виникнути договір);
 • націленість на настання, зміну чи припинення прав та обов’язків цивільного характеру.
договір цпх

 Головний принцип, якого слід дотримуватися, укладаючи ЦПД, є принцип свободи договору. Він включає в себе декілька складових:

 • свобода укладання правочину внаслідок власного волевиявлення;
 • вільний вибір характеру договірного зобов’язання;
 • повна свобода у виборі контрагента, з яким укласти договір;
 • вибір умов договору за власним бажанням.

Предметом договору має виступати якась законна дія. Якщо вона є протиправною, то такий правочин визнається недійсним.

Договір вважається укладеним тільки після досягнення сторонами домовленості щодо всіх істотних умов. Такими є предмет правочину, а також умови, які визнані законом чи сторонами обов’язковими для даного типу угоди.

Види цивільно-правових договорів

Класифікувати правочини можна за різними підставами. Через це вирізняють і різні їхні види. Розглянемо найбільш поширені з них.

 1. За моментом початку дії виділяють реальні та консенсуальні правочини. Якщо дія останнього розпочинається з моменту укладання угоди (наприклад, купівля-продаж), то реальний починає діяти з моменту передачі речі (позика).
 2. Залежно від наявності майнового зобов’язання контрагента існують оплатні та безоплатні договори. При цьому визнається презумпція відплатності. Тобто будь-який договір вважаються оплатним, якщо в самому документі не зазначено іншого.
 3. За юридичною спрямованістю договір цивільно-правового характеру може бути основний і попередній. Основний відразу наділяє сторін певними правами та обов’язками. На відміну від нього, попередній передбачає укласти відповідну угоду в майбутньому.
 4. Залежно від осіб, які отримують право вимагати виконання правочину, розрізняють угоди на користь контрагентів або на користь третіх осіб.
 5. За наявністю прав і обов’язків слід виокремити односторонні та двосторонні (взаємні) договори. У першому випадку одна сторона наділена лише правами, а друга — лише обов’язками. При укладанні двостороннього правочину обидві сторони мають взаємні права та обов’язки.

Зазначена класифікація цивільно-правових договорів не є вичерпною. В науковій літературі часто можна зустріти й інші види договорів: майнові та організаційні, усні та письмові, ті, що укладаються з волі контрагентів і ті, що не залежать від їх волі (обов’язкові), тобто публічні тощо.

Залежно від конкретного виду договору визначається його зміст та істотні умови. Всі умови можна поділити на декілька груп:

 • типові (оприлюднені як типові для певного виду правочинів);
 • звичайні (передбачені нормативно-правовими актами);
 • випадкові (які не є обов’язковими, проте визнані такими та погоджені сторонами).

Договір ЦПХ чи трудовий договір: що краще?

Останнім часом все менше роботодавців хочуть укладати трудові договори, надаючи перевагу саме цивільному аналогу. Це вигідно робити, якщо необхідність виконувати певну роботу існує не постійно, а виникає час від часу, або взагалі потрібно один раз виконати певні роботи.

В такому випадку немає необхідності брати працівника в штат, платити за нього податки. Адже це буде недоцільно й збитково для роботодавця. Більш логічно буде підписати один з нижченаведених договорів:

 • підряду (виконання робіт);
 • цивільно-правовий договір про надання послуг.

Відносини, які виникають внаслідок укладання таких договір, регулюються не трудовим, а цивільним законодавством. Предметом правочину в даному випадку буде не сам робочий процес, а тільки кінцевий результат. Тобто, роботодавець не зацікавлений в тому, аби працівник ходив кожного дня на роботу та відсиджував там певний проміжок часу, а за порушення цього правила карати його за прогул.

Його цікавить лише кінцевий продукт — отримати певну послугу або виконані роботи. Зазвичай в документі зазначаються строки, протягом яких цей результат має бути отриманий. При цьому на робітника не розповсюджуються соціальні трудові гарантії.

ЦПХ договір також не передбачає обов’язку роботодавця забезпечувати належні та безпечні умови праці. Працівник самостійно організовує процес своєї роботи, а коли мета досягнута — дія договору припиняється.

договір цивільно правового характеру

Крім того, за трудовим договором працівник несе дисциплінарну та матеріальну відповідальність. А у випадку укладання цивільно-правового правочину, наступає цивільна відповідальність, яка полягає в повному відшкодуванні завданих збитків.

І якщо звичайний робітник може звернутися за захистом своїх прав до Держпраці, то для громадянина, який підписав цивільний правовий договір, у випадку порушення його прав тільки один варіант їх захисту — звернення до суду.

З усього вищевикладеного видно, що кожна з форм співпраці має свої переваги та недоліки як для роботодавця, так і для працівника. Тому можна зробити висновок, що оформлювати трудові відносини доцільно, коли робота працівника має постійний, тривалий характер. Якщо ж вона є тимчасовою і полягає в бажанні отримати певний результат, в той час, як процес, спрямований на його досягнення, не такий важливий, доцільніше укласти цивільно-правовий договір про надання послуг або цивільно-правовий договір на виконання робіт.

Допомога від компанії Ессеншал

У нас команда кваліфікованих юристів, які мають великий досвід договірної роботи, зокрема розробки та укладання правочинів різних видів. Так, ми допоможемо:

 • визначити, який вид договору доцільніше укласти в тому чи іншому випадку;
 • розробити проект документу, враховуючи індивідуальні обставини справи;
 • захистити ваші права у випадку порушення контрагентом своїх зобов’язань.

Звертайтеся за консультацією вже зараз, щоб навести лад у своїй документації, а також максимально оптимізувати власну роботу. Досить переплачувати податки та тримати у штаті працівників, чиї послуги вам не потрібні кожного дня.  Укладання цивільно-правового договору — оптимальний вихід із ситуації! З правовою допомогою від компанії «Ессеншал» це можна зробити швидко та без зайвих витрат!