Меню

Закрити

Відшкодування шкоди

Відповідно до закону у разі заподіяння шкоди її потрібно відшкодувати. Однак за своїм характером вона буває різною, як відрізняється і порядок її відшкодування. Часто винуватець відмовляється робити це добровільно, в результаті чого доводиться ініціювати судовий розгляд.

Матеріальна шкода

Майнова шкода являє собою зменшення майнової сфери, яке відбувається через пошкодження або знищення власності, або в результаті зазіхання на особисті нематеріальні інтереси та права особи.

Виділяють два типи шкоди:

  • реальну, пряму (втрати, які виникли в особи, як наслідок знищенням або пошкодженням речі, та збитки, що довелося вже понести або доведеться ще понести в майбутньому для відновлення власного права);
  • упущену вигоду, непряму (доходи, які людина повинна була отримати за нормальних умов, якби не мало місце правопорушення).

Відшкодування матеріальної шкоди, викликаної в результаті діянь фіз/юрособи, здійснюється в повному обсязі особою, яка її завдала. Виняток становлять ситуації, коли правочином або законодавчим актом прописана компенсація в іншому розмірі.

Особа не здійснює відшкодування, якщо доведе свою невинуватість. Таким чином в цивільному процесі встановлюється презумпція винності. Тобто особа апріорі вважається винною, поки не доведе протилежного.

Потрібно також враховувати, що власність зобов’язує. Це означає, що власник сам зобов’язаний утримувати її в належному стані. Судова практика свідчить, що саме власник повинен передбачати ймовірність настання всіх негативних наслідків.

Моральна шкода

відшкодування шкоди

На практиці з матеріальними збитками зазвичай простіше, адже довести їх в більшості випадків не складає особливих труднощів. А ось з моральною шкодою справа складніша. Саме тому багато хто користується цим і хоче отримати компенсацію, незалежно від того, є на те підстави чи ні. А коли така шкода дійсно має місце, виникають складнощі з доведенням даного факту.

Оскільки моральна шкода є не настільки очевидною, вона являє собою оціночне поняття. Саме тому багатьма людьми воно трактується та розуміється по-різному, а в законодавстві чіткого визначення немає.

Цивільним кодексом визначені лише ймовірні варіанти її прояву. Так, відшкодування моральної шкоди можливе при:

  • фізичному болі та стражданнях, яких людина відчула через каліцтво чи інше ушкодження здоров’я;
  • душевних стражданнях, які людина пережила через діяння щодо неї або члена її сім’ї, чи власності;
  • приниженні честі та гідності, ділової репутації.

Моральна компенсація виплачується грошима або іншим майном. Конкретний розмір відшкодування встановлюється судом з урахуванням характеру правопорушення, тяжкості страждань, погіршення здібностей потерпілого, позбавлення його можливості їх використовувати, а також ступеня вини правопорушника.

Багатьох громадян також цікавить питання: в які терміни здійснюється відшкодування шкоди? Як свідчить судова практика, тут також все залежить від індивідуальних обставин справи. Так, суд, визначаючи порядок виконання рішення, може дати відповідачеві відстрочку або розстрочку при здійсненні виплат.

За загальним правилом виконавчий лист суд передає до виконавчої служби по закінченню 5-ти днів після набрання рішенням законної сили. На цьому етапі можна домовитися з винуватцем про терміни і порядок проведення компенсації, уклавши з ним мирову угоду.

Варто також відзначити, що занадто тривале невиконання судового рішення також можна вимагати моральну компенсацію. При будь-яких обставинах її виплата ніяк не залежить від факту відшкодування матеріальної шкоди.

Позовна заява про відшкодування шкоди повинна відповідати всім вимогам процесуального законодавства. Якщо мова йде про моральну шкоду, в документі потрібно зазначити, у чому саме вона проявляється, які дії або бездіяльність спричинили її настання. Разом із заявою необхідно подати всі докази, які обґрунтовують ваші вимоги.

Також в позові потрібно вказати, в якому саме розмірі ви хочете отримати відшкодування шкоди в грошовій або іншій формі. Якщо винуватців кілька, слід пред’явити свої вимоги до кожного з них і зазначити, в якому обсязі.

Не забувайте, що подаючи позов про відшкодування шкоди доведеться сплатити судовий збір!