Меню

Закрити

Визнання договору оренди землі недійсним

Порушення умов договору оренди землі — досить поширена причина виникнення земельних спорів. За такі дії (чи бездіяльність) наступає юридична відповідальність. При цьому стосується це обох сторін угоди: як орендаря, так і орендодавця. Аби розібратися з подібною ситуацією, рекомендуємо звернутися до спеціалістів у цій галузі. Юристи нашої компанії допоможуть здійснити всі необхідні заходи для захисту ваших прав і законних інтересів.

Позасудовий порядок розірвання угоди

Без ініціювання судового розгляду розірвати договір можна за таких підстав:

визнання договору оренди землі недійсним
 • за згодою учасників, укладаючи додаткову угоду;
 • зміна істотних обставин;
 • настання обставин, визначених договором як підставою для його припинення в односторонньому порядку.

У всіх інших випадках припинити договірні відносини буде дещо складніше.

Розірвання договору оренди землі (судова практика)

Ініціювати судовий розгляд для припинення орендних правовідносин доведеться за наступних умов:

 • неможливість дійти згоди при зміні істотних умов;
 • невиконання учасниками правовідносин взятих на себе зобов’язань;
 • невиконання учасниками умов, зазначених в угоді;
 • знищення або пошкодження ділянки;
 • неможливість дійти згоди щодо припинення угоди, якщо ділянка знадобилась для суспільних потреб;
 • використання ресурсу способами, що не відповідають екологічним нормам;
 • експлуатація об’єкта не за цільовим призначенням;
 • регулярна невиплата орендної плати;
 • істотне порушення умов договору.

Так, за наявності будь-якої з вищезазначених підстав, припинення угоди в односторонньому порядку неможливе. Виключення становлять тільки випадки, прямо передбачені самим документом або законом.

Варто також зазначити, що договір може бути розірваний у випадку смерті орендодавця, якщо у нього немає спадкоємців або вони відмовляються отримувати орендну плату. Останнє може мати місце, якщо спадкоємець бажає укласти угоду з кимось іншим або відмовляється від прийняття спадку.

Коли мова йде про визнання договору оренди землі недійсним, судова практика засвідчує, що таке відбувається, якщо в документі не тільки відсутня одна з істотних умов, але й встановлений факт порушення, невизнання або оспорювання законних прав або ж інтересів заявника. Такими положеннями керуються судові інстанції при вирішенні тієї чи іншої справи. Основою для цього служить практика ВС.

Так, своєю постановою у справі № 471/761/17-ц Верховний Суд встановив, що для визнання договору оренди земельної ділянки недійсним потрібно:

 • подання відповідного позову до суду;
 • існування однієї з передбачених для цього підстав;
 • порушення суб’єктивних прав чи інтересів особи.

У випадку підтвердження недійсності угоди, для сторін настають певні наслідки. Так, кожен з учасників має повернути контрагенту все, що отримав на виконання угоди. Якщо зробити це неможливо — він має відшкодувати вартість того, що було ним отримано. Зокрема, мова йде про виконані роботи, отримані послуги тощо.

Якщо при цьому стороні було завдано збитків або спричинена моральна шкода, вони також підлягають відшкодуванню особою, визнаною винною. Варто також зазначити, що якщо настання певних наслідків чітко визначено законом, то сторони не можуть за домовленістю одна з одною їх змінювати.

Позовна заява про визнання договору оренди землі недійсним подається до суду, що знаходиться за місцем розташування ділянки. В ній мають бути зазначені наступні відомості:

 • назва та адреса суду;
 • дані сторін;
 • опис обставин справи;
 • перелік вимог з обґрунтуванням кожної з них;
 • посилання на норми законодавства;
 • перелік документів, що подаються разом з позовом.

Разом з заявою потрібно надати всі докази, що підтверджують ваші вимоги. Зокрема, документи, що засвідчують права на земельну ділянку, а також які встановлюють факт їх порушення. Крім того, за подачу заяви доведеться сплатити судовий збір, а оригінал квитанції прикласти до всіх додатків.

Особливості визнання договору оренди землі недійсним

Документ вважається недійсним, коли не дотримані наступні вимоги:

визнання договору оренди земельної ділянки недійсним
 • зміст правочину суперечить вимогам законодавства;
 • сторони (або одна з них) не мають необхідного обсягу дієздатності;
 • волевиявлення сторони не є вільними та не відповідають її волі;
 • угода укладена не в тій формі, що передбачено законодавством;
 • домовленість не має на меті настання реальних наслідків;
 • правочин, вчинений батьками або представниками, суперечить інтересам особи, від імені якої укладається угода.

Визнання недійсним договору оренди землі відбувається також, якщо в договорі немає всіх істотних умов. Серед них:

 • об’єкт оренди (мають бути чітко вказані дані конкретної земельної ділянки: адреса її розташування, кадастровий номер, площа);
 • строк дії договору;
 • орендна плата (її розмір, способи нарахування, відповідальність за несплату).

Сторони також можуть погодити й інші обов’язкові умови. Наприклад, порядок використання землі, обставини, що можуть вплинути на правочин (спричинити його зміну або припинення) тощо.

Правова допомога від компанії Essential

Як ми бачимо, обставин, за яких правочин може бути визнаний недійсним або розірваний, досить багато. Якщо ви помітили порушення істотних умов договору оренди землі, одразу звертайтеся до наших юристів, ми надаємо цілий спектр правових послуг:

 • аналіз документації та ситуації в цілому;
 • визначення можливих шляхів вирішення проблеми;
 • складання договорів, процесуальних документів;
 • подання всіх необхідних матеріалів до суду;
 • представництво інтересів клієнтів під час судових засідань;
 • контроль за виконанням судових рішень;
 • оскарження рішень суду в вищих судових інстанціях.

Невиконання умов договору оренди землі — не привід терпіти порушення ваших прав. Необхідно негайно діяти! Звернутися до нас можна по телефону, через форму зворотного зв’язку, розміщену на сайті, або через соціальні мережі. Ми завжди готові прийти на поміч задля відновлення справедливості!