Меню

Закрити

Міграційний адвокат

Багатьом громадянам держави, а також іноземцям, швидше за все, доводилось стикатись з проблемою, що пов’язана з роботою міграційної служби. Це велика кількість документів та справок з різних державних органів. Черги та проблеми з тими ж документами, адже найменша помилка може не тільки затягнути процес, а й отримати таку небажану відмову в отриманні необхідних документів. 

Саме тому наша компанія пропонує вам свої послуги. Адже, для того, щоб отримати позитивний результат, необхідно прикласти немо зусиль.

Міграційне право: пояснення

Міграційне право  регулює відносини, що виникають між державними органами влади й мігрантами, з приводу реалізації їхнього правового статусу під час в’їзду в країну, проживання, перебування на її території та під час виїзду з країни .

Адвокат з міграційних питань: допомога мігрантам

Мігрантом є особа, яка  перетинає державний або адміністративно-територіальний кордон, з метою змінити місце свого проживання або без такої мети. 

Законами України передбачено визначення правового статусу різних категорій мігрантів, зокрема, статусу іммігрантів, статусу іноземців та осіб без громадянства, яким надається притулок, статусу біженців, статусу репатріантів, статусу туристів-мандрівників.

Основою міграційного права України є свобода пересування людини і громадянина. Згідно з положеннями ст. 33 Конституції України кожному, хто на перебуває на території держави на законних підставах, гарантоване право на свободу пересування, вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, крім певних обмежень, що  встановлені законом. Громадяни України не можуть бути позбавлені права повернення в Україну в будь-який.

Права мігрантів: імміграційний адвокат

Також Конституцією закріплено рівні права як для громадян України, так для іноземців або осіб, що не мають громадянства громадянства України. Люди з інших країн та ті, хто немає громадянства, має згідно закону може вільно пересуватись на території держави, право на  віросповідання, право на недоторканність житла та невтручання в особисте та сімейне життя. Права вільного пересування осіб без громадянства, іноземців,біженців на території України може бути обмежено у порядку, передбаченому міграційним правом України, щодо:

 • іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних підстав для перебування на території України;
 • іноземців, які перебувають у складі військових іноземних підрозділів, і які мають статус військового.
 • осіб, до яких відповідно до процесуального законодавства застосовано запобіжні заходи, пов’язані з обмеженням або позбавленням волі;
 • осіб, які звернулися за наданням їм статусу біженця чи додаткового захисту і стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
 • в інших, визначених законом випадках.

Кабінетом Міністрів України можуть встановлюватись обмеження на вільне пересування ( в т.ч. вʼїзд та виїзд з території України) для певних категорій осіб. Аналогічно іноземні держави мають право встановлювати обмеження щодо реалізації прав і свобод громадянами України на їх території. Проте, кожне обмеження прав та свобод має бути виключно з підстав та у порядку передбаченому законом, якщо ж ви впевнені, що ваші права порушують, звертайтесь до еміграційного адвоката, котрий негайно надасть вам правову допомогу.

Центральним органом виконавчої влади який реалізує державну політику України у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів є Державна міграційна служба України. Реалізація міграційної політики відбувається на підставі: Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»,«Про імміграцію»,«Про прикордонний  контроль»,«Про зовнішню трудову міграцію» та «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України». Цими законами врегульовано такі аспекти як права мігрантів, перетинання кордону, еміграційні та еміграційні процедури. Їх доповнюють інші підзаконні нормативно правові акти Кабінету міністрів України, та інших органів влади, таких як Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Мінсоцполітики та Державна прикордонна служба.

Міграційний адвокат: представлення ваших інтересів

Наша компанія та наш кваліфікований міграційний юрист протягом багатьох років надає кваліфіковану правову  допомогу як громадянам України які виїхали за кордон, так і іноземцям, особам без громадянства, біженцям,  з приводу наступних категорій міграційних справ :

 • щодо оскарження рішень про відмову у наданні дозволу на імміграцію
 • щодо оскарження рішень про скасування дозволу на імміграцію
 • щодо оскарження рішень про скасування посвідки на тимчасове проживання
 • відмова у видачі документів на тимчасове проживання 
 • відмова у продовженні документів на перебування в країні
 • щодо оскарження рішень про скорочення строку тимчасового перебування
 • примусове повернення в країну, громадянином якої є іноземець
 • про оскарження рішень, дій або бездіяльності органів ДМС України з питань доступу до публічної інформації
 • щодо примусового видворення іноземних громадян та осіб без громадянства з території України та пов’язані з ними справи, а саме щодо затримання (взяття на поруки, внесення застави) та продовження строку затримання, інші справи.

Спеціаліст, що має досвід у таких справах, завжди в курсі всіх останніх змін та поправок у міграційному законодавстві, що дозволяє значно зекономити час в отриманні необхідних документів.

Професіонал по еміграційних справах: гарантія

 • чіткого та оперативного вирішення питань;
 • коректно та вчасно зібраних та заповнених документів;
 • кваліфіковане надання послуг та швидке отримання бажаного результату.